IMG_0191Rođen 10. juna 1954. godine u Medveđi, Republika Srbija. Diplomirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Redovni profesor Univerziteta ”Džon Nezbit” u Beogradu i dekan Pravnog fakulteta. Profesor nastavnih predmeta: Radno pravo, Industrijski odnosi, Uvod u pravo i Upravlјanje lјudskim resursima. Objavio petnaestak udžbenika, monografija i knjiga, kao i više desetina naučnih radova. Član Udruženja književnika Srbije.

Član više radnih grupa za izradu nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti radnih osnosa, zapošlјavanja i socijalne politike. Između ostalog, bio narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i pomoćnik generalnog sekretara Savezne vlade.

Miritelј, odnosno arbitar u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. U tom svojstvu, doprinosi uspešnom rešavanju sporova između poslodavaca i zaposlenih, u interesu svih.