Sve informacije vezane za studiranje i uslove studiranja na Univerzitetu „Džon Nezbit” možete dobiti na sledećim lokacijama:

ul. Bulevar umetnosti 29

+381 11 2092 129,

+381 11 2092 135,

univerzitet@naisbitt.edu.rs

ul. Bulevar Maršala Tolbuhina 8

+381 11 220 30 29,

+381 11 220 30 30,

univerzitet@naisbitt.edu.rs