Sve informacije vezane za studiranje i uslove studiranja na Megatrend univerzitetu možete dobiti na sledećim lokacijama:

ul. Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd

+381 11 200 30 29

+381 11 200 30 30

univerzitet@megatrend.edu.rs