Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd

Soba broj 4

Broj telefona: 011/2092-135

Radno vreme: radnim danom 9-16 h

Žiro račun za prijavu ispita i uplatu školarine

310-13671-37