Pravni fakultet
Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd;
infofdua@megatrend.edu.rs

Studentska služba – osnovne studije

adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Studentska služba – master studije
011/ 220 30 90, 220 30 23;
Kontakt osobe:
Marijana Zimonjić, Elena Dejanovski;
mzimonjic@megatrend.edu.rs
edejanovski@megatrend.edu.rs
adresa:  Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Studentska služba –  doktorske studije
011/220 30 23;
Kontakt osoba: Marijana Zimonjić
mzimonjic@megatrend.edu.rs
adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova;

Info centar – Bulevar maršala Tolbuhina 8, Beograd;
011/ 220 30 29, 220 30 30;

Radno vreme: svakog radnog dana od 9 do 16 časova