Ovde možete pogledati ispitna pitanja.

I godina

1. Uvod u pravo ( Ispitna pitanja po knjizi profesora Zivka Kulica), program predmeta

2. Ustavno pravo (po knjizi profesora Miroslava Zivkovica)

3. Osnovi ekonomije, pitanja i teme za seminarskiuputstvo za seminarski, Plan rada

4. Pravna informatika – materijal za studente, Dnevnik rada

5. Opšta sociologija i sociologija pravanačin ocenjivanjaplan rada

6. Engleski jezik 1- materijal za pripremu ispita

7. Engleski jezik 1 (početni)

8. Ljudska prava, pravila za polaganje ispita

9. Pravo EU, Uputstvo studentima, Dnevnik rada

10. Rimsko pravo

11. Engleski jezik (strucni kurs) – Materijal za pripremu ispita

II godina

1.  Politički sistem, Program predmeta i uputstvo za izradu seminarskog rada

2. Upravno pravo 

3. Građansko i stvarno pravo

4. Engleski jezik 2- materijal za pripremu ispita

5. Engleski jezik 2 (početni) 

6.  Radno pravo

7. Krivično pravo

8. Krivicno procesno pravo

9. Porodično pravo

10. Pravo lokalne samouprave

11. Kriminologijanačin ocenjivanjaplan nastave i kolokvijuma

III godina

1. Medjunarodno javno pravo 2016-17

2. Socijalna politika, način ocenjivanja

3. Društvene krize i konfliktinačin ocenjivanja

4. Poslovno pravo

5. Obligaciono pravo

6. Organizovani kriminalplan predavanja

7. Medjunarodni odnosi 2016-17

8. Kriminologijanačin ocenjivanjaplan nastave i kolokvijuma

9. Sistemi drzavne bezbednosti

10. Lokalna samouprava

11. Retorika

12. Pravo bezbednosti, Plan i program rada

13. Ekolosko pravo, Plan i program predmeta

14. Upravljanje projektima, Plan rada, Uputstvo za seminarski, Karton predmeta

15. Medjunarodno krivicno pravo

16. Javne politike

IV Godina

1. Industrijski odnosi

2. Ekonomska politikanačin ocenjivanjaplan predmeta, uputstvo za izradu seminarskog radateme za seminarski

3.  Pravo EU, Uputstvo studentima, Dnevnik rada

4. Kriminalistikaplan predavanja

5. Pravo intelektualne svojineUputstvo studentima

6. Javne finansije i finansijsko pravo I deo, Plan rada, Teme za seminarski, uputstvo-za-seminarski, Javne finansije i finansijsko pravo II deo

7. Porodično i nasledno pravo

8. Ekološka bezbednost

9. Bezbednosna analitika, plan nastave, literatura

10. Javna uprava i upravljanje

11. Metodi i tehnike bezbednosnog organizovanja i delovanja

12. Korporativna bezbednost, Plan i program rada

13. Partnerstvo javnog i privatnog sektorauputstvo studentima, dnevnik rada

14. Lokalni ekonomski razvoj, Uputstvo za seminarski, Karton predmeta

15. Medjunarodno privatno pravo

16. Medjunarodno ratno i humanitarno pravo, Plan rada

17. Građansko procesno pravo

18. Sudsko organizaciono pravo

Master studije

1.  Javna uprava i upravljanje

2. Analize javnih politika

Doktorske studije

1. Medjunarodno javno pravo