Lica sa stečenim akademskim nazivom magistra nauka mogu podneti prijavu doktorske disertacije na sledećim visokoškolskim ustanovama u okviru Megatrend univerziteta:

Prema Zakonu o visokom obrazovanju  (Službeni glasnik RS broj 76/05, 97/08, 44/2010), navedena lica mogu steći naučni stepen doktora nauka, odnosno odbraniti doktorsku disertaciju  najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • overa kopija diplome magistarskih studija,
  • overa kopija diplome osnovnih studija,
  • izvod iz knjige rođenih,
  • dokaz o uplati.

Kontakt:

+381 (11) 220 30 90
+381 (11) 220 30 23

 

Mail: mzimonjic@megatrend.edu.rsedejanovski@megatrend.edu.rs