Opsti kolokvijum odrzace se 1.6.2018. sala k3 prema sledecem rasporedu: 10h-prvi kolokvijum 11h-drugi kolokvijum 12h-trevi kolokvijum 14h-pisanje govora (sala A5) Odbrana seminarskih 28.5.2018 od 14 h i 31.5.2018. od 14h

Popravni treceg kolokvijuma odrzace se u sredu, 30. maja 2018 godine, prema sledecem rasporedu: I grupa, od 09h do 09.30h, broj indeksa do 200180, sala A2 II grupa, od 09.30h do 10h, broj indeksa od 200181 do kraja, sala A2 Cetvrti kolokvijum odrzace se u ponedeljak, 28. maja 2018 godine, prema sledecem rasporedu: I grupa,…

Retorika 2018 (4)

Organizovani kriminal treci kolokvijum

Odbrana seminarskih radova ce se odrzati 21.5.2018. za studente sa brojem indeksa od 1 do 100(ukoliko je rad radjen u paru dovoljno je da samo jedan student ima broj indeksa do 100) Odbrana seminarskih radova ce se odrzati 28.5.2018. za studente sa brojem indeksa od 101 i dalje

Javne politike rezultati kolokvijuma 2017-2018 Popravni III kolokvijuma ce se odrzati u cetvrtak 24.5.2018. u sali S2 u sledecim terminima: I grupa do broja 200 u 14h II grupa od borja 200 u 15h 

Poslovno pravo III godina (7) Popravni treceg kolokvijuma ce se odrzati 24.5.2018. u 17h za sve studente amfiteatar A5 Odbrana seminarskih radova u 18h amfiteatar A5 

Organizovani kriminal-rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Popravni treceg kolokvijuma iz predmeta Pravo bezbednosti odrzace se 24.05. 2018. u 10 casova u sali A5 

Popravni treceg kolokvijuma iz predmeta Ekolosko pravo odrzace se 23. 05.2018. u 16 casova u sali A5

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: