Pravni fakultet je počeo sa radom 2005. godine, kada je upisao i prvu generaciju studenata. Do sada je na fakultetu diplomiralo više od 100 studenata koji su stekli naziv diplomirani pravnik i sa tim zvanjem najveći broj je zasnovao radni odnos u javnom sektoru. Jedan broj diplomaca sa našeg i srodnih fakulteta nastavio je studiranje na master i doktorskim studijama, koje su programski koncipirane u skladu sa savremenim naučnim iskustvima iz Evrope i sveta. Na fakultetu se sa posebnom pažnjom prati razvoj i karijere najuspešnijih studenata koji rade u značajnim organima i službama u javnoj upravi i državnoj administraciji.

Ana Putnik

diplomirala 2007.godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost , zaposlena u Ministarstvu za lokalnu upravu i samoupravu, na radnom mestu Savetnik ministra.

Goran Durbaba

diplomirao 2009.godine, na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, zaposlen u Upravi carina, u oblasti zaštite intelektualne svojine na carini.

Nikola Zivanović

diplomirao 2009.godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, zaposlen u preduzeću Kolubara usluge Lazarevac.

Tatjana Simić

diplomirala 2009.godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, zaposlena u Upravi prihoda opštine Stari Grad.

Jelena Arsenijević

diplomirala 2009.godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, zaposlena u ProCredit Banci, na radnom mestu Business Cooperation Officer

Ana Ljutaj

diplomirala 2008.godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, zaposlena u kompaniji Coca-Cola Hellenic.

Katarina Jović

diplomirala 2008. godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, smer državna uprava, zaposlena u Ministarstvu unutrasnjih poslova, kabinet ministra.

Ivana Vasiljević

diplomirala 2008 godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost , zaposlena u Energoprojekt Oprema, a.d. kao Vodeći referent u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove, završila poslediplomske-master studije na FDUA.

Slavica Ilić

diplomirala 2007.godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, zaposlena na radnom mestu šef knjigovodstva u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

Jelena Djordjević

diplomirala 2007. godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, zaposlena u Poreskoj upravi, filijala Smederevo.

Aleksandra Boljanović

diplomirala 2007.godine, na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost, završila master studije, zaposlena u JKP Vodovod i kanalizacija.