Drugi kolokvijum odrzace se 11. maja u terminu predavanja po sledecem rasporedu:

I grupa od 12h, brojevi indeksa od 001 do 070, sala A3
II grupa od 13h, brojevi indeksa od 071 do kraja, sala A3
III grupa, zaposleni studenti i studenti starijih generacija, od 14h, sala A3

Materija za II kolokvijum: Uredjenje drzavne vlasti – I i II glava (od Institucija neposredne demokratije zakljucno sa Pravnom drzavom i vladavinom prava)© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: