Opsti kolokvijum odrzace se 1.6.2018. sala k3 prema sledecem rasporedu:
10h-prvi kolokvijum
11h-drugi kolokvijum
12h-trevi kolokvijum
14h-pisanje govora (sala A5)
Odbrana seminarskih 28.5.2018 od 14 h i 31.5.2018. od 14h

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: