Treći kolokvijum iz predmeta Pravo privrednih prestupa i prekršaja održaće se u petak 18.05.2018. godine u sali A4 prema sledećem rasporedu grupa za nezaposlene studente:

Prva grupa: od 14:00 časova, broj indeksa: od 200001 do 200100
Druga grupa: od 14:30 časova, broj indeksa od 200101 do 200200
Treća grupa: od 15:00 časova, broj indeksa od 200201 do 200300
Četvrta grupa: od 15:30 časova, broj indeksa od 200301 do kraja

Zaposleni studenti će raditi kolokvijum istog dana od 20 časova u sali A5

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: