Popravni prvog i drugog kolokvijuma odrzace se 11.05.2018.

Raspored grupa:
Prvi kolokvijum:
1. 18h – 2015/200002 – 2015/200169
2. 19h – 2015/200169 – ostali.
Drugi kolokvijum:
1. 20h – 2015/200002 – 2015/200169
2. 20.45h – 2015/200169 – i ostali.

Odbrana seminarskih radova i presuda pocinje 18.05.2018.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: