Na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji zaključenog između Pravno-poslovne škole iz Beograda (Svetogorska 48) i Pravnog fakulteta Univerziteta “Džon Nezbit” iz Beograda, učenici trećeg razreda te škole pod mentorstvom profesorke Tatjane Stanković, zaposlene u ovoj školi, i prof. dr Dragana Manojlovića, prodekana za nastavu Pravnog Fakulteta, ponovo su bili na našem univerzitetu i obavili  praktičnu nastavu na Pravnom fakultetu, u periodu od 24.04.2017. do 28.04.2017.

Između ostalog, srednjoškolci su upoznati sa temama koje se odnose na: krivični postupak, kriminalističke istrage, kriminalističko obaveštajni rad, terorizam, forenzičko veštačenje, organizovani kriminal, funkcionisanje fakulteta, kao pravnog lica (administracija, radni odnosi,upravni poslovi i drugo).

Po okončanju praktične nastave, učenicima III razreda a ove škole su uručena uverenja kojima se potvrđuje da je program praktične nastave uspešno realizovan.
Očekujemo nastavak saradnje sa Pravno- poslovnom školom iz Beograda tokom meseca maja.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: