Na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji zaključenog između Pravno-poslovne škole iz Beograda(Svetogorska 48) i Pravnog fakulteta Univerziteta “Džon Nezbit” iz Beograda, učenici trećeg razreda te škole pod mentorstvom profesorke Tatjane Stanković, zaposlene u ovoj školi, i prof. dr Dragana Manojlovića, prodekana za nastavu Pravnog Fakulteta, obavili su praktičnu nastavu na Pravnom fakultetu, u periodu od 27.03.2017. do 31.03.2017.

Praktična nastava je izvedena u skladu sa zakonom i utvrđenim planom i programom. Između ostalog, srednjoškolci su upoznati sa temama koje se odnose na: krivični postupak, kriminalističke istrage, kriminalističko obaveštajni rad, terorizam, forenzičko veštačenje, organizovani kriminal, funkcionisanje fakulteta, kao pravnog lica (administracija, radni odnosi,upravni poslovi i drugo).

Po okončanju praktične nastave, učenicima III 6 odelenja ove škole su uručena uverenja kojima se potvrđuje da je program praktične nastave uspešno realizovan. Uverenja su uručili: prof. dr Živko Kulić, dekan fakulteta , doc. dr Vojislav Jović, prodekan za nauku i studenti demonstratori Kristina Kalajdžić, Jovana Cmiljanović, Stefan Milisavljević i Luka Ivančević, koji su studentima bili i domaćini tokom protekle nedelje.

Ovo odelenje trećeg razreda je prvo koje dolazi na praksu na Pravnom fakultetu iz te škole, nastavak prakse će se realizovati tokom aprila i maja. U isto vreme, prvi je put da srednjoškolci dolaze na ovako organizovanu praksu na Pravnom fakultetu našeg univerziteta.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: