Studenti Univerziteta „Džon Nezbit“  su 23. januara 2017. godine, u maloj sali Narodne skupštine, učestvovali u simulaciji sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Ovaj program interaktivne nastave, namenjen srednjoškolcima i studentima, organizuje Edukativni centar Narodne skupštine, čiji su predstavnici pomagali i usmeravali učesnike simulacije.

Studenti Pravnog, Geoekonomskog  i Fakulteta za poslovne studije (osnovne i master studije)  Univerziteta „Džon Nezbit“ su prisustvom i učešćem na sednici dobili priliku da se upoznaju sa organizacijom Narodne skupštine, i da u ulozi zakonodavca razmotre predlog zakona o zabrani prodaje alkoholnih pića u periodu od 22 do 6 časova u trgovinskim objektima.

Studenti su najpre dobili biografije narodnih poslanika koje su predstavljali na sednici; zatim su se rasporedili u pet poslaničnih grupa pozicije i opozicije. Formiranjem poslaničkih grupa, dobili su uverenja o izboru za narodne poslanike i izabrali rukovodstvo Narodne skupštine, a potom i formirali radna tela (odbore). Tokom rada sednice započeli su raspravu o predloženom zakonu i lično se uverili kakav je tok sednice,  rasprava koje se odvijaju na sednicama skupštine i njenih radnih tela. I sami su se uključili u žustru raspravu koja se razvila prilikom podnošenja amandmana; na kraju sednice, studenti-poslanici su glasali i usvojili predlog zakona.

Naši studenti su aktivno učestvovali u svim fazama ove vannastavne aktivnosti i veoma su zadovoljni što su imali priliku da se neposredno upoznaju sa radom Narodne skupštine i njenih radnih tela. Tokom simulacije sednice Narodne skupštine, imali su direktan uvid u dužinu puta koji treba da se pređe od predloga do izglasavanja zakona, kao i da čitav taj proces nije lak.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: