Prof. dr Neđo Danilović, prorektor za nastavu Univerziteta „Džon Nezbit“, sa grupom studenata doktorskih akademskih studija Fakulteta za pravo, javnu upravu i bezbednost, po pozivu organizatora – Evropskog univerziteta „Kalos“ iz Tuzle i Evropskog univerziteta iz Brčkog, 25. marta 2016. godine, učestvovao je na 4. tematskom međunarodnom naučnom skupu, gde je održao veoma zapaženo uvodno izlaganje na temu „Prinudne migracije u 21. veku – uzroci i posledice“.

Tom prigodom, na plenarnom zasedanju naučnog skupa, profesoru dr Neđi Daniloviću dodeljena je Zlatna plaketa za ostvareni doprinos razvoju metodoloških i političko-bezbednosnih nauka, što predstavlja visoko priznanje i svrstava ga u red istaknutih međunarodnih eksperata u oblasti metodoloških i političko-bezbednosnih nauka.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: