rasporedi

oglasna-tabla

rezultati

prijava-ispita

DOBRO DOŠLI!

IMG_0191

Pravni fakultet pruža studentima multidisciplinarni pristup izučavanju predmeta po smerovima na osnovnim studijama. Nakon završenih osnovnih akademskih studija studenti stiču zvanje diplomirani pravnik i kompetentni su da na osnovu praktičnog i teorijskog znanja koje su stekli u toku studiranja smelo odgovore izazovima tržišta rada. U trećoj godini osnovnih studija studenti se opredeljuju za smer Pravo i bezbednost ili Javna uprava. Program studija prilagođen je savremenim potrebama društva; studenti stiču primenjiva znanja koja odmah po diplomiranju mogu da implementiraju u praksi, što ih čini kvalitetnim stručnjacima, komparativnim sa kadrovima koje školuju eminentni evropski univerziteti.

Pored osnovnih, postoje i master i doktorske studije, koje predstavljaju postulat za bolje razumevanje teorije, ali i prakse pravne nauke na našim prostorima.

Naši studenti pokazali su se kao izvrsni pravnici u organima javne uprave, advokati, rukovodioci, naučni radnici. Studenti master i doktorskih studija stiču naučni kredibilitet kroz bogate mogućnosti bavljenja naučnoistraživačkim radom, što je prioritet Fakulteta. Svi studenti master i doktorskih studija imaju mogućnost da učestvuju u domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama i samostalno prezentuju svoje radove, što se u praksi i pokazalo kao esencijalni uspeh ove naučne institucije. Radovi naših doktoranada zastupljeni su u vodećim domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, što čini poseban ponos, ali i merilo digniteta Pravnog fakulteta.

Prof. dr Živko Kulić

Dekan Pravnog fakulteta

“U informatičkoj eri, strateške vrednosti biće: Kreativnost, znanje i informacija.”

— MEGATREND